FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bel, m.


Bel, Matej (24. 3. 1684 Očová - 29. 8. 1749 Bratislava)

- slovenský filozof, polyhistor, pedagóg, priekopník slovenského osvietenstva. Bol vyznavačom pietizmu (bol žiakom A. H. Franckeho v Halle). Ako prvý v Uhorsku začal roku 1722 vydávať noviny Nova Posoniensia.

Ťažisko jeho činnosti bolo vo vedeckej práci, v organizovaní vedeckého života a výskumu v Uhorsku.