FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Beethoven, l. v.


Beethoven, Ludwig van (1770 Bonn - 1827 Viedeň)

- nemecký skladateľ, jeden z najväčších svetových hudobníkov. Stretol sa s Mozartom, učil sa u Haydna a Salieriho. Myšlienkovo bol ovplyvnený Veľkou francúzskou revolúciou a humanistickými ideami, vytvoril dielo dovtedy neobvyklej individuality, ktorým zavřšil hudobný klasicizmus a otvoril cestu novému, romanickému chápaniu hudby.

Jeho rozsiahle hudobné dielo sa vyznačuje všestrannosťou a predovšetkým hlbokým humanistickým pohľadom na život. Ťažiskom jeho tvorby bola inštrumentálna hudba (sonáty, symfónie). Od 1800 trpel ušnou chorobou, okolo 1819 ohluchol úplne. Beethovenova posledná, Deviata symfónia s Ódou na radosť je aj dnes symbolom najušľachtilejšieho, hlavne mierového úsilia ľudstva.