FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bázy dát


BÁZY DÁT

- sú uložené v súboroch FBD a FBDP.

Súbor FBD obsahuje abecedný zoznam a stručné charakteristiky databáz, súbor FBDP obsahuje prírastkový zoznam databáz. Prírastkové číslo databázy začína veľkými písmenami DB, napr. DB5.