FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bazilika


bazilika

- v starovewkých Aténach úradné sídlo jedného z devoatich najvyššich úradníkov, archonta basiela; starorímska jednoloďová alebo viacloďová budova so strednou loďou širšou a vyššou ako bočné lode, slúžiaca ako tržnica, slúžiaca ako tržnica alebo sudna budovas. V architektúre: trojloďový alebo viacloďový chrám so strednou loďou vyššou a širšou alp lode nočné, pričom v prevýšených obvodových strednej lode boli pôvodné otvory, neskôr okná na prianie strednej lode ( L163;127).