FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bazalt


bazalt

- sivočiernaaž červenohnedá jemnozrnná až celistvá výlevná vyvretá hornina obsahujúca ako podstatnú zložku plagioklas a augit, ako vedľajšiu amfibol, olovín, pyroxén a i.; čadič ( L163;127).