FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bayer, j.


Bayer, Ján (1630 Prešov - 14. 5. 1674 Spišské Podhradie)

- slovenský filozof a pedagóg, najvýznamnejší predstaviteľ Prešovskej školy, stúpenec F. Bacona. Pôsobil ako profesor a neskôr ako rektor na protestantskej škole v Prešove, potom bol do konca života kazateľom v Banskej Bystrici a v Spišskom Podhradí. Ťažiskom jeho teoretického záujmu sú metodologické otázky: metóda musí podľa neho vychádzať zo skúsenosti, opierať sa o pozorovanie a experimentovanie. Filozofia a veda majú slúžiť človeku a prispievať k zlepšovaniu stavu ľudskej spoločnosti.Bayer, J.>