FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Barok - odkazy


barok - odkazy

človek barokový

filozofia baroková
fúga

klasicizmus
kultúra novoveká
kultúra renesančná

názory na barok
novovek

predstavitelia baroka

umenie barokové
útvary významové baroka

zoznam literatúry o baroku