FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Barnabáš


Barnabáš

- apoštolský otec; podal kresťanský výklad Starého zákona v liste, ktorý mal pomôcť oslobodiť cirkev od judaizmu s jeho bohoslužbou a politickým behom. Prvá časť listu vznikla asi 130 pred povstaním Bar Kochbovým, druhá, závislá od katechizmového spisu o dvoch cestách, ceste svetla a ceste tmy, bola napísaná neskôr ( L54;66-67).