FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Banka dát


banka dát

- banka údajov, systém banky dát, angl. data base system, nesprávne: databanka - systém na popis, uchovávanie a znovuzískavanie rozsiahlych množín dát používaných viacerými aplikačnými programami. Pozostáva z bázy dát, v ktorej sú uložené dáta, a z administratívnych programov (programov0 zabezpečenie banky dát, riadiaci systém banky dát), ktoré v súlade s danými popismi ukladajú a vyhľadavajú dáta alebo vykonávajú s nimi ďalšie operácie.

Banka dát tvorí väčšinou súčasť rozsiahleho informačného systému, ktorý si vyžiada dáta z banky dát, vyhodnotí icha spracuje podľa aplikačných kritérií a odovzdá nové dáta na uchovanie do banky dát ( L426;33).