FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bally, ch.


Bally, Charles (1865 - 1947)

- švajčiarsky jazykovedec, žiak a nasledovník F. de Saussura, po ktorom aj prebral katedru všeobecnej jazykovedy a sanskritu na univerzite v Ženeve. Spolu s A. Sechehayom publikoval Saussurovo hlavné dielo 'Cours de linguistique générale' ( L778) podľa svojich zápiskov.