FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Baer, k. e. v.


Baer, Karl Ernst von (1792 - 1876) = Carl Ernst von Baer = Karl Maximovič Baer

- nemecký lekár estónskeho pôvodu, zoológ, jeden zo zakladateľov embryológie. Prostredníctvom objavného bádania ponúka veľkolepú koncepciu všetkého živého v jeho základných črtách: v rokoch 1828-1837 vydáva spis šber Entwicklungsgeschichte der Thiere, v ktorom kladie základy modernej emryológie. Rozpracúva Pandrovu ideu o zárodočných listoch a upozorňuje, že zárodok v priebehu vyvoja nadobúda znaky od kmeňovych, typových až po druhové. Táto idea bola v pozmenenej forme využitá v evolucionizme ( L278;127 L494;119 L165;47).