FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bacon, r. - zoznam diel


Bacon, R. - zoznam diel

Opus maius (Väčšie dielo), vyd. 1897

Opus minus (Menšie dielo)

Opus tertium (Tretie dielo)

Opus principale (Hlavné dielo) /zostalo nedokončené; malo podať súhrnný výklad ľudského vedenia