FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bachofen, j. j.


Bachofen, Johann Jacob (22. 12. 1815 Bazilej - 25. 12. 1887 Bazilej)

- švajčiarsky právnik (zakladateľ právnej komparatistiky) a historik náboženstva; zaoberal sa aj filológiou a etnografiou. Teória evolucionizmu ho zaujala natoľko, že venoval svoje celoživotné úsilie vypracovaniu teórie vývoja rodiny a materského práva. V diele "Das Mutterrecht" (Stuttgart, 1861) predpokladal, že z pôvodného stavu promiskuity sa vyvíjali matrilineárne filiácie, ktoré neskôr mali vplyv na vznik patrilineárnej postupnosti v ľudskej spoločnosti ( L217;70).

Mýtus je podľa Bachofena exegézou symbolu.

Svetové dejiny sú podľa Bachofena bojom medzi svetlom a temnotou, nebom a zemou., zrodom a smrťou.