FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Babylon


Babylon

- Bábel - mesto v starovekej Mezopotámii pri rieke Eufrat. Založený v 3. tis. pr. n. l., najväčší rozmach v novobabylonskom období za Nebukadnesara II.

Zrúcaniny Babylonu odhalili 1898-1917, dnes sú čiastočne zreštaurované: Ištarina brána, Cesta procesií, chrámy a paläce.