FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bábka


bábka

- hmotný objekt, ktorým bábkoherec vytvára javiskovú postavu. Bábky môžu byť troj- a dvojrozmerné (plošné - tieňové alebo transparentné), ovládané bábkovodičom zhora, zboku, alebo zozadu, priamo (prstová, dlaňová, maňuška) alebo sprostredkovane (závesná - marioneta; tyčová, javajka) ( L715;63).