FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Babeufizmus


babeufizmus

- revolučné hnutie vo Francúzsku v 18. stor. za 'Republiku rovných' - jednot- , všeľudovú, centrálne riadenú komúnu. Hnutie dostalo meno podľa svojho vodcu a najdpslednejšieho teoretika - G. Babeufa.

Babeufizmus nadväzuje na francúzsky materializmus 18. stor., na Meslierove idey o ľudovej revolúcii, Morellyho racionalistický komunizmus, na organizátorské a ideové skúsenosti krajne ľavičiarskych snerov Francúskej revolúcie.

Bebeufisti sa pokúsili premeniť socializmus z teorie na prax revolučného hnutia; zdôraznili myšlienku nevyhnutnosti zachovať diktatúru pracujúcich po víťaznej revolúcii; tvrdili, že dejiny sú bojom medzi bohatými a chudobnými, patricijmi a plebejcami, pánmi a sluhami, sýtymi a hladnými ( L53;39).