FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Axiomatika


axiomatika

- čas» základného matematického výskumu, v ktorej sa skúma metóda vypracúvania a určovania významu axióm; súbor axióm prijatých na začiatku nejakého hypoteticko-deduktívneho systému.