FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Axióma sylogizmu


axióma sylogizmu

- základný princíp sylogizmu. Aristoteles ho formuloval takto: Kedykoľvek sa jedno druhému prisudzuje (katégorétai) ako svojmu predmetu (hypokeimenon, subjekt), všetko, čo platí o prísudku (katégorúmenon, predikát) bude platiť aj o predmete.