FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Autos efá


autos efá ( gr.) lat. ipse dixit

- sám majster to povedal (autoritatívny argument Pytagorových žiakov diskusii).