FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Autoreflexia (sokrates)


autoreflexia ( Sokrates)

- rozumové sebapoznanie, opierajúce sa o psychologické pozorovanie a poskytujúce vedenie, ktoré je hlavnou cnosťou ľudskej činnosti. Vediaci človek totiž koná rozumne a rozvážne, pretože usilovne hľadá a nachádza čoraz jasnejší pojem toho, žo je dobré, spravodlivé a čestné, a keď vie, čo je dobré, i sám sa stáva dobrým, spravodlivým a čestným ( L23;91).