FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Autor


autor

- tvorca, subjekt tvorby, pôvodca diela. Osobnos» autora diela dopĺňa kontext recepciu diela.