FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Atóm (diderot, d.)


atóm ( Diderot, D.)

- entita, z ktorej pozostáva svet (79) i veci v ňom. Každý atóm sil príťažlivosti, pohyb a schopnosť pociťovať: je to akási zmaterializovaná Leibnizova monáda. Každý atóm sa kvalitativne líši od každého iného atómu. Každý atóm má šesť odlíšiteľných vlastností: pohyb, dĺžku, výšku, nepriestupnosť a citlivosť.

Vzájomnou výmenou prvkov a ich vlastností vzniká rôznorodosť vecí a javov vo svete, a to prechodom zo stavu driemajúcej citlivosti v atómoch až do stavu jej maximálneho rozvoja v podobe ľudského rozumu ( L23;430).