FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Atanázius


Atanázius (295/299 - 373) gr. ATHANASIOS

- grécky cirkevný otec, alexandrijský patriarcha. Pripisuje sa mu jeden zo starokresťanských symbolov "Atanáziovo vyznanie" (Athanasianum). V spore o podstate Krista ( christológia) zastával názor, že druhá osoba kresťanske božskej trojice (Boh-syn) je rovnakej (teda božskej) podstaty ako Boh-otec (HOMOÚSIOS), ale pritom je aj plným človekom. Ocitol sa tak v rozpore s východorímskym cisárskym dvorom, ale spor napokon vyhral. Z Atanázia vychádza učenie cirkvi rímskokatolickej i pravoslávnej, po reformácii aj cirkvi protestantskej.

Atanázius odmietol prijať späť do cirkvi exkomunikovaného Aria.