FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Astronómia stelárna


astronómia stelárna

- hviezdna astronómia - odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá stavbou, pohybom a vývojom hviezdnych sústav. Podľa výskumných metód sa delí na stelárnu štatistiku, stelárnu kinematiku a stelárnu dynamiku; podľa predmetu výskum sa delí na galaktickú astronómiu a mimogalaktickú astronómiu ( L742 582).