FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Astrológia


astrológia

- analogistické učenie, ktoré dáva do súvislosti makrokozmické javy s javmi vo svete ľudí a snaží sa definovať vplyv alebo závislosť človeka od pohybu hviezd a z neho odvodeného kalendára. Je to vlastne jediná ideológia na paralogickej báze, ktorej sa už od čias raných kultúr venuje veľká pozornosť, a zdá sa, že dnes si získava viac prívržencov ako kedykoľvek predtým napriek mnohým výhradám reprezentantov empirických prírodných vied ( L477;25) Významnou súčasťou astrológie je horoskopia.astrológia>