FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Arménsko


Arménsko

- Hajkakan Hanrapetuthjun - horská krajina v juhozápadnej Ázii, kde okolo 90% územia leží vyššie ako 1000 m n. m. Väčšinu územia vypĺňa Arménska vysočina (Aragak, 4090 m n. m.), na severe sú pásma Malého Kaukazu, na juhozápade medzihorská Arakská rovina. Rieky Araks (tvorí hranicu s Iránom), Arba, Vorotan, jazero Ševan. Podnebie suché, subtorpické až chladné, vysokohorské. Pestujú sa obilniny, okopaniny, bavlník, tabak, vinič, ovocie, zelenina; chov dobytka, oviec a kôz, hydiny. Doprava železničná, cestná, potrubná, letecká. Obyvatelstvo: 90% Arméni, Azerbajdžanci, Rusi, Kurdi, väčšina obyvateľov s hlási ku kresťanstvu (amrénskej cirkvi). Úradný jazyk arménčina, ruština ( L715;50).Arménsko>