FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Archetyp


archetyp (z gr. ARCHÉ = počiatok, TYPOS = forma, vzor)

- v neskoroantickej filozofii: predobraz, idea; v textovej kritike: najstarš rukopis alebo prvá tlač literárneho diela, najmä najstaršie zachované aleb nezachované, no rekonštruované predpokladané pôvodné znenie ako východisko dalšieho podania textov, dalších rukopisov ( L721;68).

Termín "archetyp" sa v súčasnosti rozšíril pod vplyvom prác C. G. Junga a označuje prvotné vrodené štruktúry kolektívneho nevedomia, psychický sediment opakujúcich sa životných situácií, úloh a zážitkov človeka. Pôsobením problémovej, krízovej situácie v osobnom alebo sociálnom živote dochádza k nevedomému oživeniu a sprítomneniu príslušného archetypu. Daný proces má spontánnu, automatickú povahu. Archetypická matrica a priori formuje činnosť fantázie a tvorivého myslenia. Pomocou tejto matrice Jung vysvetľuje existenciu opakujúcich sa motívov v mýtoch a rozprávkach rôznych národov "večných" obrazov svetovej literatúry a svetového umenia ( L53;30).