FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Apolónske a dionýzovské


apolónske a dionýzovské

- dva základné, vzájomne na seba neredukovateľné živly alebo princípy, o ktorých existencii bol presvedčený Nietzsche, nadväzujúc na Schopenhauerovo Apolón reprezentuje umenie názornosti, snovej vízie a individuačného princípu; apolónske umelecké diela sú harmonické, majú mieru a priezračnú jasnosť.

Dionýzos