FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Antropológia teoretická


antropológia teoretická

- základ jednotlivých antropologických disciplína smerov; vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategoriami, študuje teórie a hypotézy a uskutočňuje všeobecnú analýzu metód a techník výskumu. Usiluje sa o integráciu súčasného antropologického poznania a o vytvorenie jednotnej teoretickej sústavy pre štúdium človeka a kultúry. Osobitnú pozornosť venuj vymedzeniu vzťahov medzi jednotlivými úrovňami antropologických výskumov. O jej poznatky sa preto opierajú všetky antropologické výskumy, ktoré ju svojím vlastným vývojom spätne obplyvňujú a rozširujú.

Teoretická antropológia sa pestuje najmä ako akademická disciplína, opiera sa o vedecký výskum, akademickú výúčbu a produkciu antropologických publikácií a filmov ( L526;25).