FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Antropológia symbolická


antropológia symbolická

- smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. stor. a ktorého charakteristickou črtou je výskum kultury ako systému zdieľaných symbolov a významov. Najvýznamnejším predstaviteľom symbolickej antropológie a jeden z jej zakladateľov je C. Geertz.