FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Antropológia sociálna


antropológia sociálna

- štúdium človeka a spoločnosti, sociálnych fenoménov človeka, urovne sociálneho života človeka, t. j. rodinných vzťahov, foriem sexuálneho života, životnej hygieny, príbuzenských, náboženských, ekonomických a ďalších systémov a organizácií, ktoré majú pre život ľudskej spoločnosti základný význam.

Sociálna antropológia vznikla v 2. pol. 19. stor. na základe štúdia vzniku a vyvoja ľudskej spoločnosti; najprv skúmala najmä povahu ľudských spoločností ( J. G. Frazer), neskôr aj ich funkciu ( B. Malinowski), ako j štruktúru v závislosti od biologických a spoločenských zákonitostí vývoja človeka ( L217;59-60).