FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Antiklinála


antiklinála (gr.)

- v geológii: strechovito alebo sedlovito vyklenutá čas» vrásy; sedlo; opak synklinála ( L163;77).