FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Antecedent


antecedent (lat.)

- predchádzajúci; príčina, podmienka, dôvod, premisa. Opak: konzekvent.