FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ani maamin


Ani maamin [=Pevne verím]

- 13 základnych článkov viery judaizmu zhrnujúcich (axiomatizujúcich, dogmatizujúcich micvot); autorstvo tohto zhrnutia sa pripisuje Maimonidesovi. Ide o tieto dogmy:

1. Boh existuje, jeho bytie nie je ohraničené časom.
2. Boj je jediný.
3. Boh je netelesný.
4. Boh je pôvodcom všetkého.
5. Len k Bohu sa patrí modliť.
6. Boh sa zjavil.
7. Mojžiš je a ostane najväčším prorokom.
8. Tóra je Božie zjavenie.
9. Tóra je nezmeniteľná.
10. Boh je vševedúci.
11. Boh je nanajvýš spravodlivý.
12. Boh nám pošle Spasiteľa.
13. Boh vzkriesi mřtvych.
( L144;16)