FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Androcentrizmus


androcentrizmus

- kultúrna sústredenosť na muža; hodnotová alebo predsudková štruktúra, príznačná pre patriarchálne organizované spoločnosti, ktorá stotožňuje všeobecné vymedzenie conditio humana so životnými podmienkami a postavením muža. V androcentrickom myslení sa mužské stáva meradlom ľudského.