FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Analýza spektrálna


analýza spektrálna

- metóda na určovanie chemických prvkov využívajúca charakteristické žiareni prvkov pri spálení v plameni. Pomocou spektrálneho zariadenia sa získava spektrum, t. j. súbor čiar charakteristických pre jednotlivé prvky. Na spektrálnu analýzu stačí malé množstvo vzorky ( L206;578).