FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Analýza kauzálna


analýza kauzálna

- metóda odhaľovania príčinných súvislostí javov. Napr. v sociológii sa pri kauzálnej analýze využívajú matematicko-štatistické postupy - korelačné koeficienty, faktorová analýza, diskriminačná analýza ap.analýza kauzálna>