FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Analýza jazyka prirodzeného logická


analýza jazyka prirodzeného logická

- odhaľovanie pojmovej štruktúry výrazov prirodzeného jazyka. Logická analýza prirodzeného jazyka patrí do oblasti aplikovanej logiky.

Primárnou úlohou logickej analýzy prirodzeného jazyka je nájsť sémantické zákonitosti jazyka: jadrom tejto problematiky je otázka, ako závisí význam zloženého výrazu od významu jeho podvýrazov.

Ďalšou úlohou logickej analýzy prirodzeného jazyka je hľadanie takých vzťahov a vlastností jazykových výrazov, ktoré sú nezávislé od skúsenosti, t. j. ktoré platia výhradne vďaka spôsobu, akým sú jednotlivé výrazy zostavené ( L1334;25).analýza jazyka prirodzeného logická>