FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Analýza jazyka logická


analýza jazyka logická

- je rozklad celku jazyka pomocou pojmovoterminologického aparátu logiky najmä pomocou logickosyntaktických a logickosémantických kategórií, na tieto jazykové útvary alebo výrazy: výroky, názvy, mená, funktory, operátory, pravda, nepravda, pravdepodobnos», zmysel (cf. L184;48an.)