FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Amfibólia


amfibólia (gr.)

- v tradičnej logike: paralogizmus, ktorý vzniká použitím mnohoznačných gramatickych konštrukcií, ak ako premisa bola použitá veta v inom ako vo všeobecne uznávanom alebo preukázanom význame. Ak je formulácia záveru viacznačná, hovorí sa o homonymii ( L645;39).