FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Allport, f. h.


Allport, Floyd Henry (1890 - )

- amaerický psychológ, predstaviteµ sociálnej psychológie, tvorca krivky tvare písmena J, ktorá vyjadruje postupné prispôsobovanie sa jedinca spoločenským normám.