FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Alexander, s.


Alexander, Samuel (1858 - 1938) Kód: 604

- anglický filozof, neorealista, zakladateľ teórie emergentnej evolúcie Prvotným materiálom sveta je podľa Alexandra priestoročas totožný s pohybom. Z priestoročasu vznikajú spontánnymi kvalitatívnymi skokmi: hmota, život, psychika, hodnoty, anjeli, boh. Táto emergentná revolúcia je usmerňovaná ideálnym impulzom chápaným ako smerovanie k novému.

Centrálnou filozofickou kategóriou, z ktorej Alexander odvodzuje ďalšie a buduje svoj systém, je kategória vývinového procesu. Reálne dianie vo svete sa usiluje vysvetliť ako uniformný kozmický proces, v ktorom všetko podlieha ustavičnej zmene, zúčastňuje sa na tvorení nových, a pritom stále vyšších poriadkov. Vyšší poriadok predstavuje novú kvalitu, ktorej vysvetlenie si vyžaduje nové princípy. Vyššie poriadky sa vynárajú z nižších (emergentný princíp). Napríklad život predstavuje určitý typ poriadku, ktorý sa vynoril z hmoty predstavujúcej nižší typ poriadku; zo života sa zasa vynoril duch (cf. L643;68).Alexander, S.>