FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Albert, h.


Albert, Hans (8. 2. 1921 Kolín (Nemecko) - )

- nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu. Podľa H. Alberta vyúsťuje každý pokus o posledné zdôvodnenie akéhokoľvek výroku do troch situácií:

- regressus in infinitum
- circulus vitiosus
- dogmatické prerušenie zdôvodňovacieho postupu.

Dôsledkom Albertových úvah je zásadný falibilizmus ( L940;62-63)Albert, H.>