FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Al-fárábí - zoznam diel


al-Fárábí - zoznam diel

Kitáb al-džam bajna ra'jaj al-hakímajn Iflátún al-iláhí wa Aristútálís (Kniha zjednotenia názorov mudrcov božského Platona a Aristotela)

Kitáb tahsíl as-saáda (Kniha o odsiahnutí šťastia)

Al-madína al-fádila (Ieálne mesto)