FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Aktivita sociálna


aktivita sociálna

- pôsobenie jednotlivca v spoločnosti spojená s premenou záujmu na faktor činnosti, s poznaním, kladením cieľov a pretváraním skutočnosti a zameraná na prekonanie nesúladu medzi potrebami a podmienkami bytia subjektu ( L53;453).