FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Akcia


akcia

- podnikanie, činnosť, čin; účastina: druh cenného papiera, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti.