FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Agnosticizmus


agnosticizmus (z gr. a- = ne-, gnosis = poznanie) agnosticizmus (FT)

- stanovisko, podľa ktorého nie je možné poznať podstatu vecí alebo sveta; poznanie sa obmedzuje iba na skúsenosť, na javy a pod. K zástanco agnosticizmu zaraďujú Huma, Kanta, pozitivistov

Termín 'agnosticizmus' je plodom 19. stor. ( Th. H. Huxley) a označova vtedy pozitivistický názor, že problém metafyzickej pravdy a najmä náboženstké otázky nie sú zodpovedateľné. Táto tendencia pokračuje v neopozitivizme 20. stor. a radikalizuje sa natoľko, že agnosticizmus považuje princípy náboženstva z hľadiska jazykovej analýzy za tautológie alebo nezmysel, pretože ich pravdivosť nemožno empiricky ani potvrdiť ani vyvrátiť.agnosticizmus>