FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Agamben, g.


Agamben, Giorgio (1942 Rím - )

- taliansky filozof, vydavateľ spisov W. Benjamina v taliančine, člen Colleg International de Philosophie v Paríži, od 1988 profesor pre estetiku na univerzite v Macerate. Agamben sa usiluje o vypracovanie ontologického pojmu transcendentálnej skúsenosti ako skúsenosti podmienok možnosti skúsenosti: otázku podmienok skúsenosti pritom stavia ako otázku experimentum linguae čiže skúsenosti faktu jazyka.

Reálno je konštituované fantastikou; nemožnosť osvojenia si objektu otvára priestor fantaziem, pričom subjektivitu, ktorá sa vpísala do tohto priestoru, zbavuje identity s ňou samou. Reprezentácia tejto dvojakej hranice otvára možnosť neobjektivizujúcej skúsenosti. Tejto skúsenosti zodpovedá koncepcia dejín, ktorej ide o detskosť udalosti, o netradovateľné a vždy už zabudnuté v tradícii.Agamben, G.>