FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Afinita


afinita (lat.)

- príbuznosť, príbuzenstvo.

V biológii: vzájomný vzťah pohlavných buniek vstupujúcich d oplodňovacieho procesu.

V geometrii: druh príbuznosti dvoch rovinných alebo priestorových útvarov.

V chémii: zlúčivosť prvkov, schopnosť atómov priťahovať elektróny.

V práve: druh príbuzenstva, švagrovstva.