FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Advaita


advaita Sans. nedvojnosť) = advaitova védánta

- smer védánty predstavujúci absolútny nedualizmus, ktorého najstarším predstaviteľom je Gaudapáda a najvýznamnejším Šankara.

Podľa ádvaity nejstvuje vo svete nijaká iná realita okrem jedinej najvyššej duchovnej bytosti - brahmana, ktorý je neurčiteľný, nepodmienený a bez vlastností. Predstava o mnohotvárnosti predmetov a javov vesmíru je výsledkom nevedenia (ávídja): v skutočnosti je všetko okrem boha čistá ilúzia (mája).

Za základnú metódu poznania pokladá ádvaita inutíciu a vnuknutie a tvrdí, že usudzovanie a pociťovanie majú druhoradý význam.

Cieľom snažení indivídua je pochopiť, že za všetkou mnohotvárnosťou stojí jediné božstvo.

V Šankarovej védánte zohralo zýznamnú úlohu učenie o psychických stavoch človeka (avastha) ako o tom, čo podmieňuje vonkajšiu skutočnosť. Ádvaita bola prevažne spojená s kultom boha Šivu ( L53;540, 541).advaita>